sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Đặng Xuân Trường
Giám Đốc - 0907 222 225

Chia sẻ lên:
Cọc Ván SX theo công nghệ ITALIA

Cọc Ván SX theo công nghệ ITALIA

Mô tả chi tiết

 VÁN  TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC 

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT  

 STT

 

 

 TÊN SẢN PHẨM

  DÀI (M)

 RỘNG (MM)

 CAO (MM)

DÀY THÀNH (MM)

CÁP DƯL

 CT THƯỜNGDỌC

 C.ĐỘBÊ TÔNGT.KẾ (MPa)

 

MOMENTGÂYNỨT (T.m)

 

TLƯỢNG (T)

 S.L

 

 ĐK(MM)

 

 S.L

 ĐK(MM)

 

01

 

SW-400A

RUNG ĐÓNG

SW-400A-15M

15.00

 

996

 

400

 

120

 

16

 

12.70

 

12

 

12

 

60

 

17.26

6.28

SW-400A

L=10M>16M

-

 

02

 

SW-400B

RUNG ĐÓNG

SW-400B-16M

16.00

 

996

 

400

 

120

 

18

 

12.70

 

12

 

12

 

60

 

18.81

6.68

SW-400B

L=11M>16M

-

 

03

 

SW-450A

RUNG ĐÓNG

SW-450A-16M

16.00

 

996

 

450

 

120

 

18

 

12.70

 

16

 

14

 

60

 

21.38

7.65

SW-450A

L=11M>17M

-

 

04

 

SW-450B

RUNG ĐÓNG

SW-450B-17M

17.00

 

996

 

450

 

120

 

16

 

15.24

 

16

 

14

 

60

 

25.90

8.13

SW-450B

L=12M>17M

-

 

05

 

SW-500A

RUNG ĐÓNG

SW-500A-17M

17.00

 

996

 

500

 

120

 

16

 

15.24

 

16

 

14

 

60

 

30.14

8.13

SW-500A

L=12M>17M

-

 

06

 

SW-500B

RUNG ĐÓNG

SW-500B-18M

18.00

 

996

 

500

 

120

 

20

 

15.24

 

16

 

14

 

60

 

35.55

8.58

SW-500B

L=13M>18M

-

 

07

 

SW-600A

RUNG ĐÓNG

SW-600A-19M

19.00

 

996

 

600

 

120

 

20

 

15.24

 

16

 

14

 

60

 

44.15

10.38

SW-600A

L=14M>20M

-

 

08

 

SW-600B

RUNG ĐÓNG

SW-600B-20M

20.00

 

996

 

600

 

120

 

24

 

15.24

 

16

 

14

 

60

 

50.72

10.88

SW-600B

L=15M>21M

-

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cọc Ván SX theo công nghệ ITALIA
Cọc Ván SX theo công nghệ ITALIA
Cọc Ván SX theo công nghệ ITALIA
Cọc Ván SX theo công nghệ ITALIA