sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Đặng Xuân Trường
Giám Đốc - 0907 222 225

Chia sẻ lên:
Cọc ống

Cọc ống

Mô tả chi tiết

 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỌC BTLT DỰ ỨNG LỰC

CỌC ỐNG

THÉP

CHỦ

CHIỀU DÀY BÊ TÔNG

(mm)

MÁC
BÊ TÔNG (Mpa)

L
max (m)

 

TẢI TRỌNG LÀM VIỆC

(tấn)

 

TẢI TRỌNG THI CÔNG

(tấn)

PRA 300

6 Φ 7

60

60

13

50

75 -100 

PRB 300

6 Φ 7

60

60

13

50

75 -100 

P

C 300

6 Φ 7

60

60

14

50

75 -100 

PRA 350

7 Φ 7

65

60

15

60

90 - 120 

PRA 400

10 Φ 7

80

60

15

80

120 - 160 

PRB 400

10 Φ 7

80

60

16

80

120 - 160 

PRC 400

10 Φ 7

80

60

18

80

120 - 160 

PRA 500

14 Φ 7

100

60

15

125

190 - 250 

PRB 500

14 Φ 7

100

60

18

125

190 - 250 

PRC 500

14 Φ 7

100

60

18

125

190 - 250 

PRA 600

18 Φ 7

100

60

18

170

𧇿 - 340

PRB 600

18 Φ 7

100

60

18

170

𧇿 - 340

PRC 600

18 Φ 7

100

60

18

170

𧇿 - 340

PRA 700

15 Φ 9

110

60

18

220

𧉊 - 440

PRB 700

15 Φ 9

110

60

18

220

𧉊 -440

PRC 700

15 Φ 9

110

60

18

220

𧉊 - 440

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cọc ống
Cọc ống