sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Đặng Xuân Trường
Giám Đốc - 0907 222 225

Chia sẻ lên:
Cọc vuông

Cọc vuông

Mô tả chi tiết

 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỌC BTCT DỰ ỨNG LỰC VÀ CỌC THƯỜNG

(Tháng 09/2011)  

CỌC CỪ
UST

THÉP CHỦ

MÁC
BÊ TÔNG (Mpa)

L
max  (m)

TẢI TRỌNG LÀM VIỆC

(tấn)

TẢI TRỌNG THI CÔNG

(tấn)

200 X 200

4 Φ 7

50

10

50

75 - 100 

250 X 250

4 Φ 7

50

10

60

90 - 120 

250 X 250

6 Φ 7

50

12

60

90 - 120 

300 X 300

4 Φ 7

50

9

70

105 - 140 

300 X 300

6 Φ 7

50

11

70

105 - 140 

300 X 300

8 Φ 7

50

12

70

105 - 140 

350 X 350

4 Φ 7

50

10

90

135 - 180

350 X 350

10 Φ 7

50

12

90

135 - 180

350 X 350

12 Φ 7

50

13

90

135 - 180

400 X 400

8 Φ 7

50

10

110

165 - 220

400 X 400

12 Φ 7

50

13

110

165 - 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỌC CỪ
BTCT THƯỜNG

THÉP

MÁC
BÊ TÔNG (Mpa)

L
max  (m)

TẢI TRỌNG LÀM VIỆC

(tấn)

TẢI TRỌNG THI CÔNG

(tấn)

CHỦ

200 X 200

4 Φ 14

30

8

50

75 - 100 

200 X 200

4 Φ 14

30

8

50

75 - 100 

250 X 250

4 Φ 14

30

8

60

90 - 120 

300 X 300

4 Φ 16

30

9

70

105 -140 

300 X 300

4 Φ 16

30

12

70

105 -140 

350 X 350

4 Φ 18

30

10

90

135 -180 

400 X 400

4 Φ 20

3

 

11

110

165 - 220

 

 TCXD 5847 : 1994 (Cột điện bê tông cốt thép ly tâm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử)

TCVN 7888 : 2008 (Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước)

TCXD VN 372 : 2006 (Ống cống bê tông cốt thép thoát nước)

TCXD VN 286 : 2003 (Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiện thu)

Tiêu chuẩn JIS A 5309 - 1991

Tiêu chuẩn JIS G 3112 - 1987

Tiêu chuẩn JIS G 3137 - 1994

Tiêu chuẩn JIS G 3532 - 1993

Tiêu chuẩn JIS G 3536 - 1994

Tiêu chuẩn JIS G3536 - 1994 - EX010

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾArchietectural Institution Japan (AIJ) - Tinh đất theo chỉ tiêu SPT

TCVN 2737-1995 : Tải Trọng và Tác Động

TCXD 205-1998 : Móng Cọc - Tiêu Chuẩn Thiết Kế (Tính theo chỉ tiêu cơ lý đất nền)

ACI Standard Building 318-122 (Tính toán Bê Tông ƯST)

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Cọc vuông
Cọc vuông